نادرحبیب الهی«ریش سفید»

 دعای عظیم نبوی جهت تمام مشکلات :

 

این دعای عظیم از سوی رسول خدا صل الله علیه و آله نقل شده و خواننده خدا را به تمام اسماء حسنی تسبیح

می گوید . پس دعایش بی شک مستجاب است و خواننده باید با توجه باشد و در پایان حوائج خویش را در نظر

گیرد .

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ سُبْحَانَکَ‏ أَنْتَ‏ اللَّهُ‏ رَبُ‏ الْعَرْشِ‏ الْعَظِیمِ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَزِیزُ

الْمُهَیْمِنُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ‏ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ‏ سُبْحَانَکَ‏ أَنْتَ اللَّهُ الْمُصَوِّرُ الْحَکِیمُ

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْبَصِیرُ الصَّادِقُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْحَیُّ الْقَیُّومُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ

اللَّهُ الْوَاسِعُ اللَّطِیفُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْبَدِیعُ الْأَحَدُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الشَّکُورُ الْحَلِیمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ

اللَّهُ السَّیِّدُ الصَّمَدُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْغَفُورُ الْغَفَّارُ

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَکِیلُ الْکَافِی سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَظِیمُ الْکَرِیمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُغِیثُ الدَّائِمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ

اللَّهُ الْمُتَعَالِی الْحَقُّ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْبَاقِی الرَّءُوفُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَزِیزُ

الْحَمِیدُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَرِیبُ الْمُجِیبُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الشَّهِیدُ الْمُنْعِمُ

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَاهِرُ الرَّازِقُ [الرَّزَّاقُ‏] سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَسِیبُ الْبَارِئُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْغَنِیُّ الْوَفِیُّ

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُحْیِی الْمُمِیتُ سُبْحَانَکَ

 أَنْتَ اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَدِیمُ الْفَعَّالُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْقَوِیُّ الْقَائِمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الرَّءُوفُ

الرَّحِیمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَفِیُّ الْکَرِیمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْفَاطِرُ الْخَالِقُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْفَتَّاحُ سُبْحَانَکَ

 أَنْتَ اللَّهُ الدَّیَّانُ الشَّکُورُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ عَلَّامُ الْغُیُوبِ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الصَّادِقُ الْعَدْلُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الطَّاهِرُ

الطُّهْرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الرَّفِیعُ الْبَاقِی سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَتْرُ الْهَادِی سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَلِیُّ النَّصِیرُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ

اللَّهُ الْکَفِیلُ الْمُسْتَعَانُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْغَالِبُ الْمُعْطِی سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَالِمُ الْمُعَظَّمُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ

الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ الْفَاضِلُ الصَّادِقُ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ

الْحاکِمِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ الْفاصِلِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ الْوارِثِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ النَّاصِرِینَ‏

سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ الْغافِرِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ خَیْرُ الْفَاطِرِینَ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ خَیْرُ الرَّازِقِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏

أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِینَ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ‏ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ‏ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ‏ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ

مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِ‏ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‏ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‏ وَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‏ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِین

 

منبع :البلد الأمین و الدرع الحصین، ص ۳۵۲ -۳۵۳‏

 


تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1395 | 08:55 ق.ظ | نویسنده: نادرحبیب الهی«ریش سفید» | نظرات (0)
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
(0 لایک)
.: Weblog Themes By Slide Skin:.